Dane Kontaktowe

We wszelkich sprawach dotyczących
IV Mazowieckiego Spotkania Radiowego
w Celestynowie należy się kontaktować z

SP5OSP Wojciechowski Michał
Z-ca SQ5PTZ Piotr Wiśniewski

Oczywiście kontakt mailowy również jest możliwy: 
info@piknik-celestynow.pl 

Formularz Kontaktowy

Adres 
Temat 
Wiadomosc 
    

Mapa

Współorganizatorzy