Dane Kontaktowe

We wszelkich sprawach dotyczących
VI Mazowieckiego Spotkania Radiowego
w Celestynowie należy się kontaktować z

SP5OSP Wojciechowski Michał

Oczywiście kontakt mailowy również jest możliwy: 
info@piknik-celestynow.pl 

Formularz Kontaktowy

Adres 
Temat 
Wiadomosc 
    

Mapa

Współorganizatorzy